Hakkımızda
Doğayla Uyum İçinde Bir Yaşam

Microlife ürün gamını yaratırken doğadan esinlendik. Temel aldığımız düşünce uygar yaşamın ihtiyaçlarını doğanın milyonlarca yıldır kullandığı kendi yöntemleri ile karşılamak oldu. Önce bizim kimyasal süreçlerimizle elde ettiğimiz etkilerin doğada nasıl gerçekleştiğini izledik. Doğanın uygarlığımızın atıkları ile nasıl başa çıktığını gözlemledik. Bizim kimyasallarla yaptığımızı doğanın asırlardır nasıl yaptığını gözlemledik. Sonra bunları bizim uygulayabileceğimiz forma soktuk.

Takip eden sayfalarda göreceğiniz ürünlerde kullanılan mikroorganizmalar doğada bulabileceklerinizden çok da farklı değiller. Doğal mikroorganizmaların hiçbir şekilde genetik değişime uğramaksızın sadece seçilim yoluyla elde edilmiş en iyileri olmaları onları doğadaki benzerlerinden üstün kılıyor. Bu şekilde doğal yöntemlerle geliştirdiğimiz üstün mikroorganizmalar ve enzimlerden yaptığımız ürünlerle doğal süreçleri kontrolümüz altında tekrar edebiliyoruz.

Microlife ürünlerindeki diğer komponentler de biyolojik olarak indirgenebilen veya uygulandıkları ortamlarda zaten doğal olarak da varolan maddelerden oluşuyor. Doğa dostu bu ürünleri tasarlarken sadece bileşiklerinde değil, ambalajlarından üretim süreçlerine kadar her noktada çevreyle uyum içinde çalışmaya, olabilecek en az kalıntıyı bırakmaya özen gösterdik. Çabamız sadece ürünün kendisine değil, üretim sürecine, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerine de yansıdı.

Doğanın Milyonlarca Yıllık Deneyimi Hizmetinizde

Sadece biz insanlar varlığımızı sürdürürken doğayı kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Diğer tüm canlılar ise varolmak için basitçe doğaya uyum sağlıyorlar. Bu temelde kurduğumuz uygarlığın son yüzyıldaki teknolojik gelişimi doğayla aramızdaki ilişkinin kontrolünü daha fazla ele almamıza neden oldu. Ne var ki türümüz doğayla dengeli bir ilişki yürütebilecek olgunluktan henüz çok uzak. Son yüzyılda kontrolünü iyiden iyiye ele aldığımız bu ilişki, doğayı sömürmemiz, kaynaklarını sınırsızca kullanmamız ve milyonlarca yıldır doğanın yaptığı işleri kendi bulduğumuz ve daha iyi olduğunu sandığımız farklı yöntemlerle yapmamızla gittikçe hastalıklı bir hal alıyor.

Üstelik bir parçası olduğumuz doğaya bu şekilde davranırken aslında kendi geleceğimizi de yok ettiğimizi anlayamıyoruz. Bozduğumuz dengeler sonucunda doğa zarar görse de doğal yaşam evrende çok da uzun sayılmayacak birkaç on bin yıllık sürede yine dengeli bir hale gelir. Ancak olan kurduğumuz uygarlığa yani bize olur.

Son birkaç yüzyıldır sorumsuzca enerji tüketerek, kimyasallar ve atıklarla kirlettiğimiz doğa bizim kimyasal süreçlerle yaptığımız işleri milyonlarca yıldır kendi dengesi içinde biyolojik yöntemlerle zaten yapıyor. Üstelik kimseye zarar vermeden, kimseyi yok etmeden.

İleri Teknoloji ve Kaliteli Ürünlerin Sağladığı Rekabet Gücü

On yıldan uzun bir süredir uygar yaşamın doğaya zarar vermeden sürdürülebilmesine ve doğal gelişimin uygar yaşam üzerindeki olumsuz olabilecek etkilerini engellemeye çalışıyoruz. Tüm bunları yaparken hedefimiz uygarlığın gereksinimleri ile doğanın korunması arasındaki dengeyi sürdürecek çözümler üretmek oldu.Yerleşik mühendislik uygulamalarının yanı sıra, çevre mühendisliği ve çevre biyoteknolojisinde öncü olmayı, yeni gelişen teknikleri ilk uygulayan olmayı kendimize hedef olarak belirledik. Yeni gelişen tekniklerin uygulaması pahalı yöntemler değil, gereksinim duyan herkesin sahip olabileceği fiyatlardan sağlandığında yaygın ve faydalı yöntemler olduğunun bilincindeyiz.

Bundan dolayı faaliyetlerimizde yerel kaynaklara öncelik veriyoruz. Bitmiş ürünü ithal edip kullanıma sunan, veya ithal süreçlere dayalı üretim yapan bir şirket değil, inovatif şekilde geliştirdiği ürünlerle kullanıcıya yüksek teknolojiyi uygun fiyatla sağlayan, iş ortaklarının rekabet gücünü artıran bir şirket olmaya özen gösteriyoruz

Bu şekilde yaptığımız çalışmanın şirketimize, ürünlerimizin kullanıcılarına ve iş ortaklarına uzun vadede sağlayacağı faydanın bilincindeyiz. Sürdürülebilir kalkınma planları paralelinde ekonomik gelişmeyle doğa arasındaki dengeyi kurabilmenin en önemli şartlarından birinin kaynakların korunabilmesi ve optimum kullanımı olduğunun farkındayız. Çevre üzerinde olumsuz bir etki yaratmadan uygarlığın sürdürülmesini hedefleyen faaliyetlerimizde, sadece ürünü değil, ürünün amaçladığı çözümü sağlamayı kendimize ilke edinerek sizlere faaliyet konumuzda en kaliteli hizmeti de sunmayı amaçlamaktayız.

Hasanpaşa Mahallesi Sarayardı Caddesi No : 100 / 7 Kadıköy İstanbul Turkey
Tel : +90 216 337 22 37 Fax : +90 212 337 33 88