Süs Havuzlarında Biyoremediasyon için Bakteriyel Ürünler
Süs Havuzlarında Biyoremediasyon için Bakteriyel Ürünler

Ötrofik ve anoksik su ortamında yapılan uygulamalarda tabanda birikmiş septik çamur biyolojik oksidasyonla giderilir. Bu çamurda yuvalanan anaerobik mikroorganizmaların yaşamasına izin verilmediğinden ortamdaki H2S gazı giderilir. Ürünlerdeki mikroorganizmaların algler ve planktonlar üzerindeki etkisiyle ekosistemdeki besin zinciri düzenlenir. Uygulama yapılan göl veya gölet aerobik yaşamın oluşumuna elverişli hale getirilir.

Faydaları

Balık içermeyen süs havuzları ve yangın rezervuarlarındaki suyun korunmasını sağlar.


Microlife DCB020 : Balık içermeyen süs havuzları ve yangın rezervuarlarındaki suyun korunmasını sağlar.

     
Hasanpaşa Mahallesi Sarayardı Caddesi No : 100 / 7 Kadıköy İstanbul Turkey
Tel : +90 216 337 22 37 Fax : +90 212 337 33 88