Göletler için Biyoremediasyon Bakterileri
Göletler için Biyoremediasyon Ürünleri

Microlife DCB serisi biyoremediasyon ürünleri ile ıslah edilen rekreasyon amaçlı bir göletin uygulamadan önce ve sonraki halini yandaki resimlerde görebilirsiniz

Microlife DCB serisi biyoremediasyon ürünleriyle su ve toprak atıklardan arındırılarak yaşam oluşumuna elverişli hale getirilir.

Ötrofik ve anoksik su ortamında yapılan uygulamalarda tabanda birikmiş septik çamur biyolojik oksidasyonla giderilir. Bu çamurda yuvalanan anaerobik mikroorganizmaların yaşamasına izin verilmediğinden ortamdaki H2S gazı giderilir. Ürünlerdeki mikroorganizmaların algler ve planktonlar üzerindeki etkisiyle ekosistemdeki besin zinciri düzenlenir. Uygulama yapılan göl veya gölet aerobik yaşamın oluşumuna elverişli hale getirilir.

Faydaları

Göller ve göletlerde ötrofikasyonun giderimi

Sularda amonyak giderimi

Manuel temizlik için ulaşılamayan noktalarda bakterilerin kalıcı etkisiyle uzun süreli temizlik sağlanır.


Microlife DCB002 : Su ve toprağın biyoremediasyonunu sağlayan mikroorganizmalar içeren bu ürün özellikle amonyak bileşikleriyle kirlenmiş ortamlarda kullanılır.
Microlife DCB004 : Su ve toprağın biyoremediasyonunu sağlayan mikroorganizmalar içeren bu ürün özellikle amonyak bileşikleriyle kirlenmiş ortamlarda kullanılır.
Microlife DCB020 : Balık içermeyen süs havuzları ve yangın rezervuarlarındaki suyun korunmasını sağlar.
Microlife LCB002 : Amonyak bileşiklerini biyolojik olarak indirgeyici sıvı formda mikroorganizma kültürüdür.

Hasanpaşa Mahallesi Sarayardı Caddesi No : 100 / 7 Kadıköy İstanbul Turkey
Tel : +90 216 337 22 37 Fax : +90 212 337 33 88