Atıksu Arıtma Tesisleri için Devreye Alma ve İşletme Bakterileri
Atıksu Arıtımında Microlife Bakteri Kültürleri

Microlife atıksu arıtma ürünleri arıtma tesislerinin hızla devreye alınıp verimli şekilde işletilmesini sağlayacak şekilde formüle edildiler.

Paket ve evsel arıtmalar için tasarlanan ürünler uygun ortamlarda hızla çoğalan türleri içerdiğinden özellikle ilk devreye almada büyük kolaylık sağladıkları gibi işletme esnasında da muhtelif nedenlerle kaybedilen çamurun hızla yenilenmesini sağlar.

Microlife DCT serisindeki endüstriyel arıtma ürünleri farklı karakterlerdeki endüstriyel atıkların arıtımı için özel olarak bir araya getirilmiş mikroorganizma türlerinden oluşur.

DCT serisindeki mikroorganizmaların DCN serisindeki besin maddeleriyle birlikte kullanılmasıyla arıtma tesisindeki aktif çamurun en iyi şartlarda gelişebileceği ortam oluşur.Tüm bu özellikleriyle Microlife DCT serisindeki mikroorganizmalar evsel ve endüstriyel Atıksu arıtma tesislerinin verimliliğini optimize eder.

Microlife Bakterilerin Faydaları

Evsel ve endüstriyel arıtma tesisleri hızla devreye alınır.

Agresif ortamlar ve toksik atıklara karşın tesisler verimli bir şekilde işletilebilir.

Tesislere kapasitelerinin üzerinde yüklenilse dahi çıkış suyu değerleri korunur.

Normal şartlarda arıtılması güç atıklar dahi kolayca arıtılır.

Arıtma tesisleri daha ekonomik ve verimli şekilde işletilir.


Microlife DCD006 : Evsel arıtma tesislerinin hızla devreye alınması sağlar. Koku sorunlarını giderir. İşletme verimliliğini artırır.
Microlife DCD009 : Endüstriyel tip arıtma tesisleri için genel amaçlı mikroorganizmaları içerir. Verimlilik artışı sağlar. Genel işleyişi düzenler.
Microlife DCT001 : Halojenli, halojenlenmemiş hidrokarbonlar, trimetilamin, fenol, etanol, benzen, formaldehid ve kloroetanı giderir. Tarım, gıda, konservecilik, petrol ve formaldehid endüstrilerinde bu bakteri türü kullanlır.
Microlife DCT002 : Fenol, halohidrokarbon, benzen, trimetilamin, kloroetan ve etanolü giderir. Kömür ve yan ürünleri, fenol atıkları, kağıt endüstrileri, tabakhaneler, petrokimya ve tekstil endüstrileri için bu mikroorganizma kullanılır.
Microlife DCT003 : Trigliserid, yağlar, naftalen ve hidrokarbonları giderir. Gıda, peynir, yağ, sabun tekstil ve petrokimya sanayilerinde kullanılır.
Microlife DCT004 : Yüzey aktif maddeleri ve deterjan atıklarını giderir. Flamentli bakteriler, surfaktanlar ve amonyum kuarternerların yarattığı sorunları çözer. Temizlik mlz. kozmetik san. ve şehir arıtma tesislerinde kullanılır.
Microlife DCT005 : Nişasta ve selülozlu atıkları giderir. Tarım, gıda, kağıt, orman, tekstil sanayinde bu mikroorganizma kullanılır.
Microlife DCT006 : Bifenilleri ve klorohidrokarbonları, petrokimya atıklarını, solventleri giderir. Kimya, metalurji, petrokimya endüstrilerinde enerji santrallerinde kullanılır.
Microlife DCT007: Klorohidrokarbonları, klorofenolleri, basit halojenleri aromatik bileşikleri giderir. Gıda, şeker, kimya, tabaklama sanayilerinde kullanılır.
Microlife DCT008 : Madeni yağları, petrol ürünlerini, sülfür ve hidrokarbonu sintine atıklarını giderir. Plastik, petrokimya, tarım, gıda gemi sanayinde ve gemilerde kullanılır.
Microlife DCT009 : Siyanür ve yan ürünlerini gidermek için bu bakteri kullanılır. Metalurji endüstrisinde ve kaza sonucu atık saçılmalarına karşı kullanılır.
Microlife DCT010 : Sülfür bileşiklerini giderir. Şehir ölçeğindeki arıtma tesislerinde ve kanalizasyon sistemlerindeki başta sülfürden kaynaklanan sorunlara karşı kullanılır.
Microlife DCT011 : Sülfat indirgeyici bakterilerin oluşumunu sınırlamak için ve anaerobik korozyona karşı petrokimya stok tanklarında, petrol borularında ve gemilerde kullanılır.
Microlife DCT012 : Nitrifikasyon ve denitrifikasyon sağlar.
Microlife DCN018 : Endüstriyel arıtma tesisleri ve biyofiltrelerde yetişen mikroorganizmaların ihtiyaç duyduğu besini dengeli bir şekilde sağlayan besin maddesidir.

Hasanpaşa Mahallesi Sarayardı Caddesi No : 100 / 7 Kadıköy İstanbul Turkey
Tel : +90 216 337 22 37 Fax : +90 212 337 33 88